Добър старт за вашето дете

Тук то ще намери насърчаваща и подкрепяща среда. Ще получи всички необходими знания, умения и компетентности за личностното му израстване.

Класна стая на открито

"Класна стая - зелена мечта" е изградена по проект, финансиран от ПУДООС. Тук, сред екологично чистата природа е интересно и забавно - стимул за творческо развитие.

Красотата ни прави добри!

Създаваме красота - изграждаме отношения на добронамереност.

Добри възможности за разгръщане на потенциала на вашето дете

Работим по различни проекти и Национални програми. Целим повишаване качеството на образованието. Подкрепяме и насърчаваме индивидуалните възможности и интереси на нашите ученици.

Добре дошли

НУ Братя Миладинови
НУ „Братя Миладинови” е създадено през 1881 година. Първият учител е бил дядо Ранди - свещеник на селото. Той учел децата в собствената си къща. В периода от 1909 година до 1934 г. е построена сегашната сграда. Учителката била Тотка Генчева от гр. Бургас.

Повече за нас

Нашите учители

Всички учители